pk10注册网址

为什么中国人数学这么牛却几乎没有中国人发现

 基本的答案很简单:中国古代的数学并不牛。此外,中国人发□◁现的定理历史上确实比较少,现在越来越多了,趋势是好的。

 数学史上最伟大的成就是欧几里得的《几何原本》,不仅给出了一整套数学体系(平面几何、代数、数论、立体几何),更重要的是给出了公理体系、演绎法这种令人惊叹的方法论,使严密的科学成为可能。这不只是数学史上最伟大的成就,而且是整★-●=•▽个人类历史上最伟大的成就,或者说为其他所有成就奠定了基础。中国古人从来没有达到这个高度。中国▲●…△古代最伟大的数学家是刘徽,他做证明的意识是最强的,独力建立了一套证明体系,确实很了不起,但仍然不是“公理”体系,比欧几里得至少差一个量级。

 那为什么大多数人会觉得中国的数学很牛?因为我们的宣传重点跑偏了,不是以客观评价为主,而是以激发民族自豪为主,只说我们的成就(确实很大,在希腊之外的文明中可以算是非常高的),不说希腊更大得多的成就。这种宣传以前可以理解,现在越来越成为▪…□▷▷•笑柄。中国人已经很自信了,用不着通过这种不客观的方式来给自己脸上贴金,实事求是才是正道。

 有些人说《几何原本》不是欧几里得写的,而是文艺复兴时欧洲人伪托古希腊人的名义写的,显示自己的祖宗厉害,打击其他文明的自信。这种说法有两大错误。

 二,完全没抓到重点。就算《几何原本》真是文艺复兴时写出来的,仍然是历史上最伟大的数学著作,思想方法比中国的《九章算术》等数学著作高得多。任何有鉴别力的人,读读《几何原本》和《九章算术》的原文,就知道后者没有一套逻辑体系,只是一堆方法和应用题的集合,可理解程度、易于教育的程度和易于扩展的程度跟前者不可同日而语。所以《几何原本》即使在欧洲失传几百年,一旦从阿拉伯人手里得到,欧洲人立刻◆●△▼●就学会了,而《九章算术》与很多其他中国数学书籍后人都看不懂,失传了。

 1607年中国出版第一个《几何原本》译本,徐光☆△◆▲■▲=○▼启和利玛窦翻译的。徐光启很◇•■★▼清楚此书的价值,在篇首的《几何原本杂议》里写道:

 “此书有四不必:不必疑,不必揣,不必试,不必改。有四不可得:欲脱之▲★-●不可得,欲驳之不可◇…=▲得,欲减之不可得,欲前后更置之不可得。有三至、三能:似至晦,实至明,故能以其明明他物之至晦;似至繁,实至简,故能以其简简他物之至繁;似至★▽…◇难,实至易,故能以其易易他物之至难。易生于简,简生于明,综其妙在明而已。

 此书为用至广,在此时尤所急需,余译竟,随偕同好者梓传◆■之。利先生作序,亦最喜其亟传也,意欲公诸人人,令当世亟习焉,而习者盖寡,窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也。而谬谓余先识,余何先识之有?”

 所以《几何原本》的重要性根本不在于它是什么年代写出来的,而在于它的思维方法完全超越古代的任何其他数学著作,奠定数学发展的基础。如果没有徐光启、利玛窦西学东渐,再过几百年,中国人自己很可能也发展不出公理体系、演绎法。真正重要的是世界上出现了这么一个完全出类拔萃、神而明之的东西,而且这个东西你自己两千年都想不到。就算这个东西是公元1500年出现的,难道对你的震动就减少◆▼一分一毫了吗?!

 用这种胡搅蛮缠▷•●来为自己偏执的“民族自豪感”争脸的,实际是一群完全不懂科学、不懂科学史、不懂情绪和理性的区别的人。这些人看似自豪,其实很自卑,自卑到不敢承认自己在历史上落后过,好像承认一点缺陷整个世界观就要崩溃似的。这些人的胡闹对真正的民族自豪感是个破坏因素。

 真正的自豪,是承认自己以前落后,现在▼▼★△◁◁▽▼▽●▽●奋发图强,已经取○▲-•■□得了很大的成就,将来会更好,总有一天会领先世界。这是中国兢兢业业的科学家干的事!

pk10注册网址

Copyright PK10注册网站,pk10注册送38 版权所有 | Sitemap | 网站导航 苏ICP64646488

    联系我们